Kurumsal

 

Kurumsal Amaç ve Hedefler

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

                         

 1. Etkililik ilkesini; Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek,   

  2. Verimlilik  ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlamak, kaynak tüketimini azaltmak,

  3. Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; Hizmet alanların başka hiçbir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanmasının kurumun tüm hizmet birimlerinde güvence altına almak

4-Hasta Güvenliği: Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

KURUMSAL HEDEFLER

Hedef-1 Merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

Hedef-2 Merkezimizde fiziki alan yetersizliğinden kaynaklanan tüm sorunların ADSM için planlanan yeni hizmet binasında giderilmesini sağlamak.

Hedef-3 Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak

Hedef-4 Hastanenin elektrik ve su tüketiminde tasarruf sağlamak.

Hedef-5 Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

Hedef-6 Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hedef-7 Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.

Hedef-8 İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

Hedef-9 Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Hedef-10 Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak

Hedef-11 Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek

Hedef-12 Merkezi röntgen birimi oluşturmak,

Hedef-13 Her hekime bir ünit ve oda düşecek şekilde düzenleme yapmak,

20 Eylül 2022