Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı
05 Nisan 2018


İstanbul’da, 16 Mart 2018 tarihinde başkanlığı Bakanlığımız Müsteşarlık Makamınca yapılacak olan
Bakanlık, YÖK, SGK ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin de katılımı ile
aşağıda sunulmuş olan konu başlıkları çerçevesinde “Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı” isimli çalıştay düzenlenecektir.

Çalıştayda gündeme gelecek alt başlıklar şöyledir:

  1. Meslek standartları ve Board uygulamaları,
  2. Mesleki uygulama sorunları,
  3. Uzmanlık eğitimi sorunları,
  4. SUT ve maliyet uygulamaları,
  5. Performansa dayalı ek ödeme ile ilgili sorunlar,
  6. Klinik rehberler çalışması.
Çalıştayın yapılacağı otel henüz belli değildir; belli olduğunda bu duyuru metnine eklenecektir.